Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Ivan

Ivan

Još jedna generacija maturanata Mješovite srednje škole „Nordbat 2“ završila je

Udruženje „Moja prva nota“ u suradnji sa JU Centar za kulturu i edukaciju poziva sve zainteresirane

Na osnovu člana 58. stav 1. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Vareš (Novi prečišćeni tekst), zakazana je  26. sjednica

Vareš je posjetio John Salim koji je došao iz Indonezije na motoru. Poslušajte utiske o Varešu i Bosni i Hercegovini, a u prevodu je pomogao Goran Višnjić,.....

Nakon posjete Vlade ZDK razgovarali smo s premijerkom Amrom Mehmedić i načelnikom Zdravkom Maroševićem, poslušajte ....  

Na osnovu člana 14. Odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele, br. 01-77/12 od 29.03. 2012. godine, Komisija za statutarna pitanja i propise, o b j a v l j u j e

J A V N I   P O Z I V

za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja za 2023. godinu 

Pozivaju se: građani, političke stranke, vjerske zajednice, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica, privredna društva, znanstvene, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije i javne ustanove sa sjedištem na području općine Vareš, vijećnici Općinskog vijeća Vareš i Općinski načelnik da podnesu prijedloge za dodjelu općinskih priznanja općine Vareš.

 Općinska priznanja za koja se mogu podnositi prijedlozi su:

1. Plaketa Općine Vareš za životno djelo,

2. Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom općine Vareš.

 

1. PLAKETA OPĆINE VAREŠ ZA ŽIVOTNO DJELO

 Plaketa Općine Vareš za životno djelo može se dodijeliti pojedincima koji su u svom radu i djelovanju postigli izuzetne rezultate od opće društvene vrijednosti ili koji su značajno doprinijeli razvoju i afirmaciji općine Vareš na privrednom, znanstvenom, kulturnom, sportskom, humanitarnom ili drugom planu.

Uz Plaketu Općine Vareš za životno djelo dodjeljuje se i novčana nagrada.

Plaketa Općine Vareš za životno djelo može se dodijeliti i grupi pojedinaca, ako je određeno ostvarenje odnosno postignuće rezultat njihovog zajedničkog rada. U tom slučaju, svakom pojedincu pripada srazmjerni dio novčane nagrade.

Pod životnim djelom podrazumijeva se cjelovito djelo ili opus koji je pojedinac ostvario tijekom svog radnog vijeka ili koje predstavlja izuzetno vrijedan rezultat.

Plaketa Općine Vareš za životno djelo može se izuzetno dodijeliti i posmrtno, ali tek nakon što proteknu tri godine od smrti pojedinca kojeg se želi kandidirati za dodjelu ovog priznanja.

Kao kandidati za posmrtno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati pojedinci umrli nakon 01. siječnja/januara 2002. godine.

Posmrtno dodijeljena priznanja ne prati novčana nagrada.

 

2. POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM/GRAĐANKOM OPĆINE VAREŠ

Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom Općine Vareš može se dodijeliti državljaninu Bosne i Hercegovine ili stranom državljaninu koji je svojim zalaganjem doprinio afirmaciji i dobrobiti općine Vareš ili razvoju i promicanju demokratskih principa i zaštiti ljudskih prava i sloboda.

Počasnim građaninom/građankom Općine Vareš ne može biti proglašen pojedinac koji ima prebivalište na području općine Vareš.

Počasni građanin/građanka ne stiče posebna prava odnosno obaveze.

Ako se pojedinac koji je proglašen počasnim građaninom/građankom Općine Vareš pokaže nedostojnim takve počasti, Općinsko vijeće Vareš može opozvati dodijeljeno priznanje.

 

 

KRITERIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

 Kriteriji za dodjelu Plakete Općine Vareš za životno djelo su:

 a) za pojedince:

 • postizanje značajnih rezultata u oblasti znanosti, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, amaterskog stvarateljstva i drugih društvenih djelatnosti ili najboljih rezultata u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području javnog djelovanja,

• doprinošenje unapređenju radnih procesa kreativnim radom ili inovacijama,

• dobijanje međunarodnih priznanja za vlastite inovacije,

• objavljivanje, prikazivanje, izlaganje, izvođenje ili prezentiranje na neki drugi način vlastitih ostvarenja značajnih za širu zajednicu,

• doprinošenje afirmaciji općine Vareš sportskim, kulturnim i drugim angažmanom i rezultatima,

• požrtvovno sudjelovanje u spašavanju života i materijalnih dobara prilikom elementarnih nepogoda,

• ugled i visoke moralne vrijednosti.

 

b) za pravne osobe:

• upošljavanje većeg broja radnika,

• ostvarenje značajne dobiti u poslovanju,

• vršenje znatnijih ulaganja u proširenje proizvodnih i drugih kapaciteta,

• davanje izuzetnog doprinosa u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda na području općine Vareš,

• postizanje poslovnih uspjeha na razini međunarodnih standarda,

• najmanje pet godina postojanja i kontinuiranog djelovanja,

• renome uzorne pravne osobe.

 

Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom Općine Vareš može se dodijeliti pojedincima iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva (državnici ili zvaničnici drugih država, članovi međunarodnih organizacija odnosno organizacija drugih država ili njihovih organa) koji su posebno zaslužni za:

• jačanje ugleda Općine Vareš u zemlji i inozemstvu,

• razvoj općine Vareš ili njenih pojedinih javnih djelatnosti,

• promicanje vrijednosti demokratskog društva,

• njegovanje tradicije.

 

 POSTUPAK DODJELE OPĆINSKIH PRIZNANJA

 Prijedlog za dodjelu općinskih priznanja dostavlja se Komisiji za statutarna pitanja i propise, poštom ili putem šaltera za prijem podnesaka, najkasnije do 30. juna/lipnja 2023. godine.

 Prijedlog treba sadržavati:

• ime, prezime i adresu pojedinca, odnosno naziv i adresu pravne osobe koja se predlažu za dodjelu općinskog priznanja, kao i ime i prezime, adresu i potpis predlagača,

• naziv općinskog priznanja za koje se prijedlog podnosi,

• obrazloženje prijedloga za dodjelu općinskog priznanja.

 

Uz prijedlog se mora priložiti odgovarajuća dokumentacija (objavljeni radovi, analize, prikazi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Uz suglasnost podnositelja prijedloga, Komisija za statutarna pitanja i propise može promijeniti vrstu priznanja za koje se kandidat predlaže.

Komisija za statutarna pitanja i propise utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu priznanja pojedincima i pravnim osobama i dostavlja je Općinskom vijeću Vareš na odlučivanje.

Komisija za statutarna pitanja i propise može, uz odgovarajuće obrazloženje, predložiti Općinskom vijeću Vareš da se neko od priznanja ne dodijeli.

Općinska priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vareš povodom 16. kolovoza/augusta, Dana općine Vareš.

 

KOMISIJA ZA STATUTARNA PITANJA I PROPISE

 

Članovi Vlade Zeničko-dobojskog kantona predvođeni premijerkom Amrom Mehmedić, predsjedavajućim Skupštine Dejanom Kovačevićem, ministricom financija Dženanom Čišija, ministrom gospodarstva Samirom Šibonjom, ministrom pravosuđa i uprave Edinom Hasaničevićem, ministricom zdravstva Tanjom Radoš Kosić, ministrom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Vinkom Marićem, ministrom za boračka pitanja Adnanom Sirovicom i ministrom za rad socijalnu politiku i izbjeglice Zlatkom Jelićem danas, 23.05.2023. godine posjetili su Vareš i kompaniju Adriatic Metals BH.

 Tijekom posjete održan je radni sastanak s načelnikom općine Vareš Zdravkom Maroševićem i njegovim pomoćnicima gdje se razgovaralo o dešavanjima u općini i planovima za razvoj uz podršku Vlade ZDK. Načelnik Marošević upoznao je premijerku i ministre o trenutnom stanju u općini, te naglasio važnost povezivanja naše općine regionalnim putem R-444 koji je u prilično lošem stanju. Važnost putne komunikacije je od izuzetnog značaj s obzirom da se u Varešu nalaze najveći investitori u BiH, a to je kompanija Adriatic Metals BH.

Premijerka Mehmedić je istakla da je ravnomjeran razvoj jedna od ključnih politika te da je nova Vlada posvećena stvaranju još kvalitetnijih uvjeta za život građana.

Nakon radnog sastanka u Općini Vareš, delegacija Vlade ZDK, uputila se na Tisovce u kompaniju Adriatic Metals BH kako bi se upoznali s najvećim investitorima u Bosni i Hercegovini. Visoku delegaciju dočekao je menadžment kompanije na čelu s izvršnim direktorom Alemom Logom i njegovim suradnicama Lejlom Karčić, Vildanom Mahmutović, Aidom Ahmedović i Admirom Silajdžićem. U vrlo zanimljivoj prezentaciji upoznali su članove Vlade o investicijama, razvoju i izgradnji rudnika, te početku eksploatacije koja je planirana za mjesec studeni/novembar. 

Premijerka Mehmedić je istakla da je jedan od ključnih prioriteta stvaranje uvjeta za privlačenje investicija, te da ulaganje kompanije Adriatic Metals BH u Varešu ima punu podršku Vlade ZDK-a, s obzirom na značaj investicije za ovaj kanton i državu BiH, a posebno za Općinu Vareš. „Vlada i resorna ministarstva su na raspolaganju kompaniji, kao i svim drugim investitorima koje ćemo pratiti u dijelu izdavanja dozvola i donošenja potrebnih odluka. BiH treba investicije, a administracija je tu da olakša ulaganja“, rekla je premijerka Mehmedić.

Kompanija Adriatic Metals BH d.o.o. dobila je 2013. godine koncesiju za istraživanje i eksploataciju olova, cinka i barita. Trenutni broj zaposlenih u kompaniji je 194 koji će do kraja godine, odnosno početka eksploatacije biti povećan na 355.

Izvršni direktor kompanije Alem Logo zahvalio se Vladi Zeničko-dobojskog kantona i resornim ministarstvima na podršci ovom projektu, a posebno je naglasio značaj snažne podrške administracije Općine Vareš.

IMG1469-VladaZKDVares
IMG1471-VladaZKDVares
IMG1472-VladaZKDVares
IMG1474-VladaZKDVares
IMG1475-VladaZKDVares
IMG1477-VladaZKDVares
IMG1479-VladaZKDVares
IMG1481-VladaZKDVares
IMG1483-VladaZKDVares
IMG1486-VladaZKDVares
IMG1492-VladaZKDVares
IMG1493-VladaZKDVares
IMG1494-VladaZKDVares
IMG1496-VladaZKDVares
IMG1499-VladaZKDVares
IMG1501-VladaZKDVares
IMG1502-VladaZKDVares
IMG1503-VladaZKDVares
IMG1504-VladaZKDVares
IMG1506-VladaZKDVares
IMG1507-VladaZKDVares
IMG1508-VladaZKDVares
IMG1509-VladaZKDVares
IMG1510-VladaZKDVares
IMG1512-VladaZKDVares
IMG1521-VladaZKDVares
IMG1523-VladaZKDVares
IMG1526-VladaZKDVares
IMG1528-VladaZKDVares
IMG1529-VladaZKDVares
IMG1530-VladaZKDVares
IMG1531-VladaZKDVares
IMG1534-VladaZKDVares
IMG1535-VladaZKDVares
IMG1536-VladaZKDVares
IMG1537-VladaZKDVares
IMG1539-VladaZKDVares
IMG1540-VladaZKDVares
IMG1541-VladaZKDVares
IMG1542-VladaZKDVares
IMG1547-VladaZKDVares
IMG1549-VladaZKDVares
IMG1550-VladaZKDVares
IMG1551-VladaZKDVares
IMG1552-VladaZKDVares
IMG1553-VladaZKDVares
IMG1554-VladaZKDVares
IMG1555-VladaZKDVares
IMG1556-VladaZKDVares
IMG1558-VladaZKDVares
IMG1559-VladaZKDVares
IMG1560-VladaZKDVares
IMG1561-VladaZKDVares
IMG1562-VladaZKDVares
IMG1563-VladaZKDVares
IMG1565-VladaZKDVares
IMG1566-VladaZKDVares
IMG1567-VladaZKDVares
IMG1569-VladaZKDVares
IMG1573-VladaZKDVares
IMG1574-VladaZKDVares
IMG1576-VladaZKDVares
IMG1578-VladaZKDVares
IMG1579-VladaZKDVares
IMG1580-VladaZKDVares
IMG1589-VladaZKDVares
IMG1590-VladaZKDVares
IMG1591-VladaZKDVares
IMG1597-VladaZKDVares
IMG1602-VladaZKDVares

Služba za odnose sa javnošću i informiranje kupaca Podružnice“ Elektrodistribucija” Zenica, obavještava kupce da će dana 25.05.2023.(četvrtak)

U povodu Svjetskog dana kulturne različitosti za dijalog i razvoj  dana, 21.05.2023. godine

U subotu, 20.05.2023. godine pripadnici švedskog bataljuna UNPROFOR-a, koji su tijekom rata u Bosni i Hercegvini bili u mirovnoj misiji,

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2485

Jučer 3867

Ovaj Tjedan 2485

Ovaj Mjesec 109808

Ukupno 12359187

Currently are 147 guests and no members online