Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja

29 Svi 2024
371 times

Na osnovu člana 14. Odluke o općinskim priznanjima i postupku njihove dodjele, br. 01—77/12 od 29.03. 2012. godine, Komisija za statutarna pitanja i propise objavljuje

JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za dodjelu općinskih priznanja

Pozivaju se: građani, političke stranke, vjerske zajednice, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica, gospodarska društva, znanstvene, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije i javne ustanove sa sjedištem na području općine Vareš, vijećnici Općinskog vijeća Vareš i Općinski načelnik da podnesu prijedloge za dodjelu općinskih priznanja općine Vareš.

Općinska priznanja za koja se mogu podnositi prijedlozi su:
1. Plaketa s grbom Općine Vareš,
2. Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom općine Vareš.

1. PLAKETA s GRBOM OPĆINE VAREŠ

Plaketa s grbom Općine Vareš je najviše priznanje, koje se može dodijeliti zaslužnim pojedincima i pravnim osobama, i to:
-     za izvanredne uspjehe i izuzetna postignuća u radu ili poslovanju,
-    za razvoj i unaprjeđenje kvaliteta življenja i očuvanja okoliša na području općine Vareš,
-    za razvoj i promicanje demokratskih principa i ljudskih prava i sloboda,
-    za promicanje ugleda općine Vareš u zemlji i inozemstvu,
-    prilikom godišnjica pravnih osoba.

Plaketa s grbom Općine Vareš može se dodijeliti i partnerskim općinama, međunarodnim organizacijama i organizacijama iz drugih država. Uz Plaketu s grbom Općine Vareš dodjeljuje se i novčana nagrada pojedincima i neprofitabilnim pravnim osobama. Plaketa s grbom Općine Vareš može se izuzetno dodijeliti i posmrtno, ali tek nakon što proteknu tri godine od smrti pojedinca kojeg se želi kandidirati za dodjelu ovog priznanja.

Kao kandidati za posmrtno dodjeljivanje priznanja mogu se predlagati pojedinci umrli nakon 01. januara/siječnja 2002. godine.  Posmrtno dodijeljena priznanja ne prati novčana nagrada.

2. POVELJA O PROGLAŠENJU POČASNIM GRAĐANINOM/GRAĐANKOM OPĆINE VAREŠ

Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom Općine Vareš može se dodijeliti državljaninu Bosne i Hercegovine ili stranom državljaninu koji je svojim zalaganjem doprinio afirmaciji i dobrobiti općine Vareš ili razvoju i promicanju demokratskih principa i zaštiti ljudskih prava i sloboda.
Počasnim građaninom/građankom Općine Vareš ne može biti proglašen pojedinac koji ima prebivalište na području općine Vareš. Počasni građanin/građanka ne stiče posebna prava odnosno obaveze.
Ako se pojedinac koji je proglašen počasnim građaninom/građankom Općine
Vareš pokaže nedostojnim takve počasti, Općinsko vijeće Vareš može opozvati
dodijeljeno priznanje.

KRITERIJI ZA DODJELU OPĆINSKIH PRIZNANJA

Kriteriji za dodjelu Plakete s grbom Općine Vareš su:

a) za pojedince:

-    postizanje značajnih rezultata u oblasti nauke, obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite, kulture, sporta, amaterskog stvaralaštva i drugih društvenih djelatnosti ili najboljih rezultata u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području javnog djelovanja,
-    doprinošenje unapređenju radnih procesa kreativnim radom ili inovacijama,
-    dobivanje međunarodnih priznanja za vlastite inovacije,
-    objavljivanje, prikazivanje, izlaganje, izvođenje ili prezentiranje na neki drugi način vlastitih ostvarenja značajnih za širu zajednicu,
-    doprinošenje afirmaciji općine Vareš sportskim, kulturnim i drugimangažmanom i rezultatima,
-    požrtvovno sudjelovanje u spašavanju života i materijalnih dobara prilikom elementarnih nepogoda,
-     ugled i visoke moralne vrijednosti.

b) za pravne osobe:

-    upošljavanje većeg broja radnika,
-    ostvarenje značajne dobiti u poslovanju,
-    vršenje znatnijih ulaganja u proširenje proizvodnih i drugih kapaciteta,
-     davanje izuzetnog doprinosa u otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda na području općine Vareš,
-    postizanje poslovnih uspjeha na razini međunarodnih standarda,
-    najmanje pet godina postojanja i kontinuiranog djelovanja,
-    renome uzorne pravne osobe.

Povelja o proglašenju počasnim građaninom/građankom Općine Vareš može se dodijeliti pojedincima iz Bosne i Hercegovine ili inozemstva (državnici ili zvaničnici drugih država, članovi međunarodnih organizacija odnosno organizacija drugih država ili njihovih organa) koji su posebno zaslužni za:
-    jačanje ugleda Općine Vareš u zemlji i inozemstvu,
-    razvoj općine Vareš ili njenih pojedinih javnih djelatnosti,
-    promicanje vrijednosti demokratskog društva,
-    njegovanje tradicije.

POSTUPAK DODJELE OPĆINSKIH PRIZNANJA

Prijedlog za dodjelu općinskih priznanja dostavlja se Komisiji za statutarna pitanja i propise, poštom ili putem šaltera za prijem podnesaka, najkasnije do 28.06. 2024. godine.

Prijedlog treba sadržavati:
-    ime, prezime i adresu pojedinca, odnosno naziv i adresu pravne osobe koji se predlažu za dodjelu općinskog priznanja, kao i ime i prezime, adresu i potpis predlagača,
-    naziv općinskog priznanja za koje se prijedlog podnosi,
-    obrazloženje prijedloga za dodjelu općinskog priznanja.

Uz prijedlog se mora priložiti odgovarajuća dokumentacija (objavljeni radovi, analize, prikazi, stručne kritike i ocjene, natjecateljski rezultati i sl.) kojom se potvrđuju navodi iz prijedloga.

Nepotpuni prijedlozi neće se uzeti u razmatranje.

Uz suglasnost podnositelja prijedloga, Komisija za statutarna pitanja i propise može promijeniti vrstu priznanja za koje se kandidat predlaže.
Komisija za statutarna pitanja i propise utvrđuje prijedlog odluke za dodjelu priznanja pojedincima i pravnim osobama i dostavlja je Općinskom vijeću Vareš na odlučivanje.
Komisija za statutarna pitanja i propise može, uz odgovarajuće obrazloženje, predložiti Općinskom vijeću Vareš da se neko od priznanja ne dodijeli.

Općinska priznanja dodjeljuju se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Vareš povodom 16. kolovoza/augusta, Dana općine Vareš.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 605

Jučer 9091

Ovaj Tjedan 15556

Ovaj Mjesec 144703

Ukupno 14397499

Currently are 133 guests and no members online