Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Ponedjeljak, 24 Travanj 2023

U Biltenu dnevnih događaja Policijske stanice Vareš za dane od 19.04. do 22.04.2023. godine navdeno je sljedeće:

Published in Nove Vijesti
Ponedjeljak, 24 Travanj 2023 12:20

Odgođeno druženje dobrovoljnih darivatelja krvi

Obavještavamo sve dobrovoljne darivatelje krvi da odgađamo druženje koje smo planirali 28.04. iz opravdanih razloga.

Published in Društvo
Ponedjeljak, 24 Travanj 2023 12:10

Javni poziv za NVO sektor općine Vareš

Općina Vareš, na osnovu  Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za neprofitne organizacije/udruženja građana koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima proračuna općine Vareš broj: 01-68/14 od 27.02. 2014. godine o b j a v lj u j e     

J A V N I  P O Z I V

za odabir korisnika sredstava proračuna Općine Vareš za 2023. godinu iz Transfera za neprofitne organizacije u ukupnom iznosu od 35.000,00 KM

I

(Pravo sudjelovanja)

Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju:

- nevladine organizacije,

- udruženja građana,

- sportska društva i klubovi

- fondacije

II

(Uvjeti za korištenje proračunskih sredstava)

Sredstva iz ove Odluke dodjeljuju se udruženjima građana, fondacijama, sportskim društvima, klubovima i drugim subjektima koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Vareš, a čiji projekti su kandidirani za finansiranje iz proračuna općine Vareš  i realiziraju se u interesu i na području općine Vareš. Sredstva se mogu dodijeliti i udruženjima čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekt koji se aplicira realizira u interesu općine i u potpunosti na području općine Vareš.

 Maksimalni iznos koji može biti odobren po projektu  je 3.000,00 KM.

III

(Vrste  projekata  koji će se financirati) 

Sredstva iz člana 1. Odluke raspoređuju se udruženjima građana, udruženjima proisteklim iz OOR 1992 – 1995. godine i sportskim udruženjima i organizacijama čiji projekti se odnose na:

- projekte koji doprinose unapređenju socijalne inkluzije najranjivijih socijalnih kategorija;

- projekti resocijalizacije i integracije boračke populacije, projekti očuvanja i njegovanja tradicije OOR-a, projekti humanitarnog, sportsko rekreacionog i rehabilitacijskog karaktera;

- projekte koje razvijaju i jačaju ulogu žena u lokalnoj zajednici;

- projekti koji doprinose afirmaciji i očuvanju kulturno – povijesnog naslijeđa;

- projekti koji afirmiraju turističke potencijale, doprinose razvoju turističke ponude i  zaštiti okoliša;

- projekti koji doprinose jačanju i razvoju sporta i fizičke kulture i organizovanju sportskih natjecanja.

 

IV

(Potrebna dokumentacija)

Aplikacije za ovaj poziv popunjavaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na Info pultu Općine Vareš, ul. Zvijezda br. 34,  ili na službenoj web stranici Općine www.vares.info.

Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava, obavezni su dostavit sljedeću dokumentaciju:

- Ispravno popunjen prijavni obrazac;

- Rješenje o registraciji udruženja/fondacije (posljednja izmjena);

- Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj);

- Potvrdu poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (ne starije od tri mjeseca);

- Izvod/Izvadak iz Registra udruženja koji nije stariji od tri mjeseca (dokument izdaje nadležno ministarstvo);

- Detaljan opis projekta po fazama, sa jasnom definicijom ciljne grupe, očekivanim rezultatima, te specifikacijom troškova za realizaciju;

- Izvješće o održanoj skupštini udruženja;

- Izjava o izmirenim obavezama za organizacije ili udruženja koja imaju profesionalno zaposlene osobe;

- Službeni/zvanični bilans stanja i bilans uspjeha za 2022. godinu ovjerenu od ovlaštene agencije. 

 Svi dokumenti koji se predaju moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca.

V

(Dostavljanje dokumentacije)

Prijedlozi projekata na popunjenim obrascima dostavljaju se Službi za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu putem Protokola Općine Vareš sa naznakom: „Prijava na javni poziv Transfer za neprofitne organizacije“.

Javni poziv bit će otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vareš. Krajnji rok za dostavljanje prijava je 09.05.2023. godine.

Aplikantima kojima su u prošloj godini odobrena sredstva iz proračuna Općine Vareš, a nisu dostavili izvješće o utrošku, neće biti odobrena sredstva za projekte u 2023. godini.

VI

(Završne odredbe)

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

O izvršenom izboru projekata po osnovu ovog poziva, Služba će pojedinačno obavijestiti predlagače projekata.

 

OPĆINSKI NAČELNIK

 Zdravko Marošević

 

Published in Nove Vijesti

Povodom Ramazanskog Bajrama učenici Osnovne škole Vareš, danas 24. travnja 2023. godine su održali bajramsku priredbu i kroz nekoliko prigodnih točaka

Published in Društvo

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2553

Jučer 7216

Ovaj Tjedan 21531

Ovaj Mjesec 216372

Ukupno 14718271

Currently are 93 guests and no members online