Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Sistematska deratizacija - proljetna faza u općini Vareš

05 Svi 2023
520 times

Na osnovu člana 13. stav 1.alineja 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.novine FBiH“, broj:46/10 i 75/13), člana 10. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.novine FBiH“, broj: 29/05), u vezi sa članom 17. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/15 i 8/22) i Naredbe o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona- proljetna faza 2023.godine, broj: 11-33-6912-1/23 od 03.05.2023.godine, općinski načelnik d o n o s i:

NAREDBU

o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona- proljetna faza 2023.godine

                                                                                           I

Obavezna preventivna sistematska deratizacija na području Zeničko-dobojskog kantona- proljetna faza 2023.godine provesti će se u periodu od 03.05.2023.godine do 09.06.2023.godine, a na području općine Vareš provesti će se u periodu od 15.05. do 19.05.2023. godine.

                                                                      II

Deratizaciju za objekte i površine iz nadležnosti općine Vareš u skladu sa Programom provođenja obavezne sistematske deratizacije na području ZDK-proljetna faza, provesti će Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Pravna i fzička lica, vlasnici ili korisnici prostora i površina koje podliježu obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji obavezni su u periodu iz tačke 1. ove Naredbe organizovati i provesti sistematsku deratizaciju, angažujući ovlaštene izvođače, te sanitarnom inspektoru predočiti dokaz o istom.

Deratizaciju izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće grupe otrova visokog učinka u skladu sa Programom.

                                                                       III

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1. javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradska naselja),

2. obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,

3. centralne deponije,

4. nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada - smetljišta,

5. odgojno-obrazovni objekti ( škole, obdanište) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,

6. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih osoba,

7. objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim javnim površinama,

8. objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim vanjskim površinama,

9. kantonalne institucije i njihove ispostave s pripadajućim vanjskim površinama,

10. gradske/općinske institucije i njihove ispostave s pripadajućim površinama,

11. individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja,

12. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima

13. objekti za javno vodosnadbijevanje i kanalizacijska mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

14. objekti i površine svih fizičkih, pravnih i ostalih osoba koji obavljaju poslovnu djelatnost,

15. objekti i sredstva javnog prometa,

16. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),

17. objekti za pružanje usluga javne higijene,

18. zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani),

19. šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

 Troškovi deratizacije pod rednim brojem  1., 4., 8., 10. i 11.  snose   općine iz svojih budžeta, kanton je obavezan za objekte i površine iz svoje nadležnosti  tačke pod rednim brojem 2., 5., 6., 7., 9., i 12. a troškove pod rednim brojem 3., 13.,14., 15., 16., 17., 18., i 19 snose subjekti koji njima upravljaju.

                                                                       IV

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su osigurati nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju. U protivnom će biti sankcionirani u skladu sa važećim propisima.

                                                                        V

Kontrolu izvođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije  na području općine Vareš će provoditi ovlašteni sanitarni inspektor Velida Džafo.

                                                                         VI

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči općine Vareš i putem sredstava informisanja.

Za subjekte koji snose troškove pod rednim brojem 3.,13.,14.,15.,16.,17.,18., i 19 shodno Naredbi o provođenju obavezne sistematske deratizacije na području općine Vareš -proljetna faza broj :02-691/23.

DODATNO POJAŠNJENJE

Na osnovu člana 4.  i 24. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( Sl.Novine FBiH br.29/05), ukoliko mjere obavezne preventivne deratizacije provode privredna društva odnosno fizička lica-obrtnici, oni moraju imati odobrenje Federalnog ministarstva zdravstva koje uključuje upotrebu otrova II i III grupe Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe- obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Sl.Novine FBiH br. 30/16), i ispunjavati uvjete iz člana 12. navedenog Pravilnika.

Ovim putem se obavještavaju svi subjekti da ukoliko nemaju sklopljene ugovore sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, nego sa drugim izvođačima za provođenje DDD mjera da dostave ovjerene kopije rješenja o odobrenju djelatnosti od Federalnog ministarstva zdravstva za angažirane izvođače kao i potvrde o izvršenoj deratizaciji.

Kopije rješenja dostaviti u ured broj. 34 ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Za sve dodatne informacije kontakt telefon 032-848.127.  

 

Last modified on Petak, 05 Svi 2023 11:23
Rate this item
(1 Vote)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2771

Jučer 4313

Ovaj Tjedan 18794

Ovaj Mjesec 98566

Ukupno 13528530

Currently are 449 guests and no members online