Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

PRORAČUN/BUDŽET GRAĐANA OPĆINE VAREŠ ZA 2024. godinu

20 Velj 2024
515 times

Pred Vama se nalazi pojednostavljeni prikaz usvojenog proračuna/budžeta za 2024. godinu.

Sadržaj uključuje pregled ukupnog proračuna/budžeta i nekoliko izdvojenih kategorija, na prihodovnoj i rashodovnoj strani, koje mogu biti od interesa za građane.

Na ovaj način želimo pomoći građanima da bolje razumiju sadržaj proračuna/budžeta općine, odakle novac dolazi i na šta se konkretno troši. Cilj je također potaći građane da sudjeluju u procesu realizacije proračuna/budžeta u 2024. godini i planiranja za 2025. godinu.

Šta je proračun/budžet općine?
Proračun/Budžet je financijski plan koji jedinica lokalne samouprave (JLS) koristi za procjenu očekivanih prihoda od poreza, taksi, donacija i drugih izvora, te utvrđenih  rashoda za različite usluge, projekte, inicijative i potrebe lokalne zajednice, za određeno razdoblje, najčešće za jednu kalendarsku godinu.

Načelnik izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna/budžeta. Nakon usvajanja, načelnik je odgovoran za provođenje proračuna/budžeta.

Proračun/Budžet ima važnu ulogu u upravljanju javnim sredstvima na lokalnoj razini. Građani, kroz svoje izabrane predstavnike ili izravno, trebaju imati uvid u način na koji se njihovi porezi i druga sredstva koriste za lokalne potrebe i razvoj. Kao i kućni proračuni/budžeti, proračuni/budžeti JLS su ograničeni i trebaju se planirati u skladu s najznačajnijim društvenim i ekonomskim prioritetima.
Ova infografika je pripremljena uz podršku Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA), koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi i mišljenja izražena u ovome dokumentu ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

PRIHODI – Odakle dolazi novac?
Struktura prihoda sadrži sljedeće kategorije:
Prihodi od poreza - čine ih prihodi od poreza na dohodak od pojedinca koji posluju na teritoriji JLS, porez na imovinu, te neizravni porezi koji pripadaju JLS.

Neporezni prihodi – najčešće se sastoje od  administrativnih taksi i naknada na lokalnoj razini, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području JLS, naknada od rente, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za financiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.

Tekući transferi i donacije – uključuju novčane transfere sa viših nivoa vlasti vezano za različita davanja pojedincima, javnim ustanovama i javnim poduzećima,
Kapitalni transferi – novčane pomoći sa viših razina vlasti vezani za kapitalne investicije na području JLS,

Kapitalni primici – sredstva dobijena prodajom stalne imovine kao što je zemljište, stambeni objekti i financcijska imovina,
Kreditne obaveze - sredstva iz financijskih zaduživanja,

Raspodjela suficita iz prethodnih godina ili višak sredstava iz prethodnih godina. Ukoliko postoje, ovo su neutrošena sredstva iz prethodnih godina koja se prenose u tekuću proračunsku/budžetsku godinu, te time povećavaju ukupna sredstva proračuna/budžeta.

RASHODI – Na šta se novac troši?
Struktura rashoda sadrži sljedeće kategorije:
Plaće i naknade zaposlenih – sredstva za plaće, naknade, doprinose zaposlenih u lokalnim upravama i organima javnih institucija na području JLS,

Materijalni troškovi –  najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova sudjelovanja u zajedničkim projektima od značaja za JLS, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, naknada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično,

Komunalne usluge – sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacijske mreže, zbrinjavanja pasa lutalica i slično,

Tekući transferi  – pokrivaju jednokratna davanja javnim ustanovama  i javnim poduzećima na području JLS, izdatke za sport i kulturu, troškove prijevoza učenika, različita socijalna davanja, stipendije nadarenim učenicima i sportistima, subvencije poljoprivredi, malom biznisu i poduzetništvu, transfere nevladinom sektoru, boračkoj populaciji i projektima od važnosti za mlade,

Kapitalni transferi – odnose se na kapitalne doznake i pomoći JLS, neprofitnim organizacijama i pojedincima, te javnim poduzećima, 

Kapitalni izdaci – su sredstva za izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, izgradnje objekata od važnosti za funkcioniranje JLS, sportsko-rekreativnih kapaciteta, objekata od kulturno-povijesnog značaja, unapređenja javne rasvjete, izgradnju grobalja, poslovnih zona i slično,

Rashodi još obuhvataju otplate dugova i obaveznu proračunsku/budžetsku tekuću rezervu. 

Last modified on Utorak, 20 Veljača 2024 08:54
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2524

Jučer 8141

Ovaj Tjedan 2524

Ovaj Mjesec 209157

Ukupno 14217111

Currently are 203 guests and no members online