Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

JAVNI POZIV za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola povratnicima na ime jednokratne novčane pomoći za početak školske godine za školsku 2024/2025 godinu

20 Svi 2024
380 times

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/05),

Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – Transfer za raseljene osobe  i povratnike“ utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, V. broj: 506/2024 od 08.04.2024. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/24), federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica, raspisuje

JAVNI POZIV
za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola povratnicima na ime jednokratne novčane pomoći za početak školske godine za školsku 2024/2025 godinu

I
Objavljuje se Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola povratnicima, s ciljem jednokratne novčane pomoći za početak školske godine, za školsku 2024/2025 godinu.

II
Pravo sudjelovanja u ovom Javnom pozivu imaju učenici koji su članovi povratničkih domaćinstava na području entiteta Republika Srpska (manjinski povratak) odnosno na područje nerazvijenih i izrazito nerazvijenih općina i gradova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema indeksu razvijenosti Federalnog zavoda za statistiku, i to: Ravno, Vareš, Domaljevac-Šamac, Ključ, Bužim, Drvar, Glamoč, Čelić, Teočak, Pale-Prača, Sapna, Bosansko Grahovo, Dobretići, Grad Livno, Fojnica, Olovo, Grad Zavidovići, Foča-Ustikolina, Kalesija, Grad Stolac, Grad Bosanska Krupa, Grad Cazin, Tomislavgrad, Gornji Vakuf-Uskoplje, Velika Kladuša, Prozor - Rama, Odžak, Sanski Most, Kladanj i Bosanski Petrovac.

III
Pravo na dodjelu novčanih sredstava imaju učenici osnovnih škola (I- VIII razreda) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
1. da su članovi povratničkih domaćinstava;
2. da imaju prijavljeno prebivalište u opštinama/općinama povratka (uključujući roditelje) u skladu sa članom II ovog Javnog poziva;
3. da pohađaju redovno osnovnu školu.

IV
Iznos novčanih sredstava, po jednom učeniku osnovne škole, iznosit će maksimalno do 500,00 KM za školsku godinu.  Ukupan iznos financijskih sredstava za realizaciju ovog Javnog poziva iznosi 1.500.000,00 KM.

V
Isplata novčanih sredstava će se izvršiti na transakcijski račun roditelja.

VI
Prijava na Javni poziv treba obavezno da sadrži sljedeće dokumente:

a) Čitko popunjenu i potpisanu prijavu na Javni poziv, na obrascu koji je dostupan na internet stranici Ministarstva www.fmroi.gov.ba ili se može preuzeti lično u prostorijama Ministarstva na adresi Hamdije Čemerlića br. 2, Sarajevo;

b) Za učenika:
1. Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list) - (original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana)
2. Uvjerenje/potvrda osnovne škole o statusu redovnog učenika – (original ne stariji od 30 dana)

c) Za roditelja učenika:
1. Uvjerenje o prebivalištu (CIPS) jednog od roditelja - original ne stariji od 30 dana;
2. Izjava o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista), ovjerena od strane nadležnog organa, ne starija od 6 mjeseci - (original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana)
3. Potvrda o povratku ne starija od 6 mjeseci – (original ili ovjerena kopija ne starija od 30 dana)
4. Ugovor sa bankom o otvaranju transakcijskog/tekućeg računa ili potvrda banke o otvorenom računu.

VII
Prijave sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno, sa naznakom ‘’Prijava na Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava učenicima osnovnih škola povratnicima na ime jednokratne novčane pomoći za početak školske godine, za školsku 2024/2025 godinu“. na adresu:

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica
Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo
(Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnosiitelja i točnu adresu)

Javni poziv ostaje otvoren 21 dan, od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Federalno ministarstvo nema obavezu vraćati predatu dokumentaciju aplikantima.

Last modified on Ponedjeljak, 20 Svi 2024 11:44
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 127

Jučer 9091

Ovaj Tjedan 15078

Ovaj Mjesec 144225

Ukupno 14397021

Currently are 153 guests and no members online