Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Ponedjeljak, 02 Listopad 2023
Ponedjeljak, 02 Listopad 2023 18:58

Održan festival tamburaške pjesme

Već tradicionalno u Varešu održava se festival tamburaške pjesme u organizaciji udruženja Moja prva nota.

Published in Ostale Vijesti
Ponedjeljak, 02 Listopad 2023 18:37

Druženje članova UNRO Ze-do županije

U subotu, 30.09.2023. godine održano je druženje članova Udruge nositelja ratnih odličja (UNRO) HVO-a

Published in Nove Vijesti
Ponedjeljak, 02 Listopad 2023 11:58

Infografika proračuna/budžeta općine Vareš

Kroz projekat LGAA koji Općina Vareš provodi u suradnji s USAID-om urađena je infografika proračuna/budžeta općine Vareš, kao i pojašnjenje proračunskih/budžetskih stavki za bolje razumijevanje infografike. Obzirom kako je potrebno da ova dva dokumenta budu vidljiva našim građanima, dokumente objavljujemo na našem portalu.

PRORAČUN/BUDŽET GRAĐANA OPĆINE VAREŠ ZA 2023. godinu

Pred Vama se nalazi pojednostavljeni prikaz usvojenog proračuna/budžeta za 2023. godinu. Sadržaj uključuje pregled ukupnog proračuna/budžeta i nekoliko izdvojenih kategorija, na prihodovnoj i rashodovnoj strani, koje mogu biti od interesa za građane.
Na ovaj način želimo pomoći građanima da bolje razumiju sadržaj proračuna/budžeta općine, odakle novac dolazi i na šta se konkretno troši. Cilj je također podstaći građane da učestvuju u procesu izrade i realizacije proračuna/budžeta u 2024. godini.

Šta je proračun/budžet općine?

Proračun/Budžet je finansijski plan koji jedinica lokalne samouprave (JLS) koristi za procjenu očekivanih prihoda od poreza, taksi, donacija i drugih izvora, te utvrđenih  rashoda za različite usluge, projekte, inicijative i potrebe lokalne zajednice, za određeni period, najčešće za jednu kalendarsku godinu.
Načelnik izrađuje i vijeću na usvajanje podnosi nacrt i prijedlog proračuna/budžeta. Nakon usvajanja, načelnik je odgovoran za sprovođenje proračuna/budžeta.
Proračun/Budžet ima važnu ulogu u upravljanju javnim sredstvima na lokalnom nivou. Građani, kroz svoje izabrane predstavnike ili direktno, trebaju imati uvid u način na koji se njihovi porezi i druga sredstva koriste za lokalne potrebe i razvoj. Kao i kućni proračuni/budžeti, proračuni/budžeti JLS su ograničeni i trebaju se planirati u skladu sa najznačajnijim društvenim i ekonomskim prioritetima.
Ova infografika je pripremljena uz podršku Projekta pomoći lokalnoj upravi (LGAA), koji financira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID). Stavovi i mišljenja izražena u ovome dokumentu ne odražavaju nužno stavove USAID-a ili Vlade Sjedinjenih Američkih Država.

PRIHODI – Odakle dolazi novac?

Struktura prihoda sadrži sljedeće kategorije:

Prihodi od poreza - čine ih prihodi od poreza na dohodak od pojedinca koji posluju na teritoriji JLS, porez na imovinu, te indirektni porezi koji pripadaju JLS.
Neporezni prihodi – najčešće se sastoje od  administrativnih taksi i naknada na lokalnom nivou, komunalnih taksi i naknada, naknada za date koncesije na području JLS, naknada od rente, prihoda od davanja prava na eksploataciji prirodnih resursa, naknada za zaštitu prirodnih i drugih nesreća, novčanih kaznih, naknada za upotrebu cesta za vozila, sredstava za finansiranje požara, prihoda od pružanja usluga i slično.
Tekući transferi i donacije – uključuju novčane transfere sa viših nivoa vlasti vezano za različita davanja pojedincima, javnim ustanovama i javnim preduzećima,
Kapitalni transferi – novčane pomoći sa viših nivoa vlasti vezani za kapitalne investicije na području JLS,
Kapitalni primici – sredstva dobijena prodajom stalne imovine kao što je zemljište, stambeni objekti i finansijska imovina,
Kreditne obaveze - sredstva iz finansijskih zaduživanja,

Raspodjela suficita iz prethodnih godina ili višak sredstava iz prethodnih godina. Ukoliko postoje, ovo su neutrošena sredstva iz prethodnih godina koja se prenose u tekuću proračunsku/budžetsku godinu, te time povećavaju ukupna sredstva proračuna/budžeta.

RASHODI – Na šta se novac troši?

Struktura rashoda sadrži sljedeće kategorije:

Plaće i naknade zaposlenih – sredstva za plaće, naknade, doprinose zaposlenih u lokalnim upravama i organima javnih institucija na području JLS,
Materijalni troškovi –  najčešće se sastoje od administrativnih taksi i naknada, izdataka za energiju, prevoz i komunikaciju, troškova održavanja, troškova učešća u zajedničkim projektima od značaja za JLS, sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, naknada za rad mjesnih zajednica, sredstava za zaštitu od požara, rashodi po osnovu putovanja i smještaja i slično,
Komunalne usluge – sredstva za održavanje cesta i puteva, javne rasvjete, zelenih površina, rada zimske službe, održavanje i sanacije vodovodne i kanalizacione mreže, zbrinjavanja pasa lutalica, i slično,
Tekući transferi  – pokrivaju jednokratna davanja javnim ustanovama  i javnim preduzećima na području JLS, izdatke za sport i kulturu, troškove prevoza učenika, različita socijalna davanja, stipendije nadarenim učenicima i sportistima, subvencije poljoprivredi, malom biznisu i poduzetništvu, transfere nevladinom sektoru, boračkoj populaciji i projektima od važnosti za mlade,
Kapitalni transferi – odnose se na kapitalne doznake i pomoći JLS, neprofitnim organizacijama i pojedincima, te javnim preduzećima,  
Kapitalni izdaci – su sredstva za izgradnju putne, vodovodne i kanalizacione infrastrukture, izgradnje objekata od važnosti za funkcioniranje JLS, sportsko-rekreativnih kapaciteta, objekata od kulturno-historijskog značaja, unapređenja javne rasvjete, izgradnju grobalja, poslovnih zona i slično,

Rashodi još obuhvataju otplate dugova, obaveznu budžetsku tekuću rezervu.

Published in Nove Vijesti
Ponedjeljak, 02 Listopad 2023 11:55

Novosti iz ZDK za mjesec listopad 2023.

Novosti za dan 30.10.2023. godine

Published in Nove Vijesti

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1812

Jučer 7045

Ovaj Tjedan 43119

Ovaj Mjesec 99298

Ukupno 14601197

Currently are one guest and no members online