Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

J A V N I KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

18 Lip 2024
338 times

J A V N I KONKURS za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini

I    Opće napomene
Objavljuje se Javni konkurs za imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora u osnovnim izbornim jedinicama u Bosni i Hercegovini.
Kandidat za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne smije biti član političke stranke niti obavljati dužnost u organima političke stranke, udruženja ili fondacije organizaciono ili financijski povezanim s političkom strankom, niti smije biti uključen u bilo kakve aktivnosti političke stranke i mora biti u mogućnosti da obavlja svoje dužnosti na politički nepristrasan način.

II    Osnovne prava i dužnosti predsjednika /zamjenika predsjednika biračkog odbora
Predsjednik biračkog odbora:
     rukovodi radom biračkoga odbora i zajedno s članovima biračkog odbora odgovara za zakonitost rada na biračkom mjestu,
     osigurava integritet procesa glasanja i održava mir i red na biračkom mjestu i u njegovoj okolini,
     određuje dužnosti svakom članu biračkoga odbora,
     popunjava sve potrebne obrasce,
     osigurava da na biračkom mjestu ne bude oružja ili opasnih predmeta,
     rješava sva pitanja koja se odnose na identifikaciju i pravo glasa birača,
     pomaže biračima kojima treba dodatno objašnjenje o procesu glasovanja,
     evidentira u Zapisnik o radu biračkog odbora vrijeme i okolnosti svih izuzetnih događanja na biračkom mjestu.     
Zamjenik predsjednika biračkog odbora ima ista prava i dužnosti ako je predsjednik biračkog odbora odsutan prilikom glasanja i/ili brojanja glasačkih listića.

III    Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati     
Kandidati koji se prijavljuju na Javni konkurs potrebno je da ispunjavaju opće i posebne uvjete i to:

Opći uvjeti
I . Prijavljeni kandidat mora biti osoba sa pravom glasa tj. daje upisan u Središnji birački popis Bosne i Hercegovine (da je stariji od 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine i da ima prijavljeno prebivalište u Bosni i Hercegovini).
2.    Da posjeduje zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka koji se traže Javnim konkursom.
3.    Za predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora ne može biti imenovana osoba:
1.    koja se ne može kandidirati u smislu odredbi: članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
2.    koja je nositelj izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima kada je kandidat za instruktora osoba iz člana 2.12 stav (4) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine;
3.    koja je aktuelni kandidat ili je bio kandidat za bilo koju razinu vlasti na posljednjim Općim i posljednjim Lokalnim izborima; i
4.    kojoj je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je osobno odgovorna, u posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Posebni uvjeti:
-    da ima prebivalište u općini za koju se imenuje birački odbor;
-    da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno IV ili V stepen stručne spreme, (po mogućnosti) da je student, apsolvent ili da posjeduje VSS:
-    po mogućnosti da posjeduje osnovno znanje iz oblasti izbornog zakonodavstva, da posjeduje izborno iskustvo kao predsjednik ili član izborne komisije, odnosno kao predsjednik ili član biračkog  odbora;
-    da mu nije izrečena sankcija od Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u skladu sa članom 2.3 stav l . tačka 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine.

IV Potrebna dokumentacija

I . Prijava na Javni konkurs (popunjen obrazac),
2.    Vlastoručno potpisana i ovjerena od nadležnog organa izjava kandidata da se na njega ne odnose odredbe člana 2.3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine,
3.    Preslik diplome ili uvjerenja o završenom fakultetu, odnosno višoj i/ili srednjoj školi ili potvrdu visokoškolske ustanove da je student ili apsolvent;
4.    Po mogućnosti dokaz da kandidat posjeduje iskustvo u provedbi izbora, (preslik certifikata Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine o završenoj obuci za instruktora predsjednika biračkih odbora, preslik rješenja o članstvu u izbornoj komisiji ili članstvu u biračkom odboru,  uvjerenje od izborne komisije da je kandidat pružao pomoć u provedbi izbora).
 
V    Objava Javnog konkursa
Javni konkurs će biti objavljen na internet stranici Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba, u tri dnevne novine, na društvenim mrežama Facebook, Instagram i platformi X na kojim Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine ima svoje naloge, na internet stranicama općina/gradova, odnosno izbornih komisija osnovnih izbornih jedinica u Bosni i Hercegovini i na oglasnim pločama općina/gradova.

VI    Rok i način podnošenje prijava
Javni konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objave na internet stranici www.izbori.ba

Prijave na Javni oglas sa potrebnim dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta kandidati će dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu BiH putem elektronske aplikacije „Prijava za rad u biračkim odborima (predsjednici/zamjenici) koja se nalazi na internet stranicama Središnjeg izbornog povjerenstva BiH www.izbori.ba.

VII    Postupanje sa prijavama
Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave pristigle po ovom Javnom konkursu neće biti razmatrane.
Dokumentacija dostavljena uz prijavu na ovaj Javni konkurs se neće vraćati.

VIII    Organ za provođenje postupka
Postupak provođenja procedure imenovanja predsjednika/zamjenika biračkog odbora po Javnom  konkursu provest će Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine.

IX    Imenovanje predsjednika/zamjenika predsjednika biračkog odbora
Nakon isteka roka za objavu Javnog konkursa Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine će formirati Listu prijavljenih kandidata, koja uključuje podatke o blagovremenosti prijave, te ispunjenosti općih i posebnih uvjeta.  
Uspješni kandidati su obavezni pristupiti preliminarnom testiranju, obuci, testiranju i certificiranju koje će organizirati Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku imenovanja razrješenja biračkih odbora za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini 2024. godine.

X    Ostale informacije
Za sva dodatna obavještenja zainteresirani kandidati se mogu obratiti na telefon Tajništva Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine broj: 033/251-331.

Predsjednica
Dr. Irena Hadžiabdić  

Last modified on Utorak, 18 Lipanj 2024 13:01
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2664

Jučer 7216

Ovaj Tjedan 21642

Ovaj Mjesec 216483

Ukupno 14718382

Currently are 84 guests and no members online