Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Natječaj za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika- djeci branitelja za školsku 2022./2023. godinu

24 Lip 2022
816 times

Služba za opću upravu društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu Općine Vareš objavila je natječaj

za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika- djeci branitelja za školsku 2022./2023. godinu, a mi ga prenosimo u cijelosti:

Na osnovu člana 13. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji (,,Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj: 4/14. i 1/18. i 15/21) (u daljem tekstu Uredba) i točke 8. Instrukcije za provođenje natječajne procedure za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama - djeci branitelja u školskoj 2022./2023. godini broj: 13/03-2-3-37-9583/22 od 20.06.2022.godine, Općinska služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, dana  23.06.2022. godine objavljuje
NATJEČAJ za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika- djeci branitelja za školsku 2022./2023. godinu

I. Predmet natječaja
Obavještavaju se pripadnici braniteljske populacije (djeca branitelja) koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Vareš u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva, odnosno 6 mjeseci ukoliko imaju status povratnika i koji prava iz oblasti braniteljskoinvalidske zaštite ostvaruju u općini Vareš, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz braniteljsko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Vareš, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku obveznih udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola – djeci branitelja za školsku 2022./2023.godinu.
            Visina novčane pomoći određena je u  sljedećim iznosima:
1)    za kupovinu obveznih udžbenika u osnovnim školama.......................100,00 KM    
2)    za kupovinu obveznih udžbenika u srednjim školama........................150,00 KM


I.    Pravo sudjelovanja na natječaju  imaju:
-    djeca dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja;
-    djeca umrlih ratnih vojnih invalida;
-    djeca umrlih demobiliziranih branitelja – sudionika rata (umrli DB koji je u Oružanim snagama proveo najmanje jednu godinu neprekidno u rzdoblju od 20.06.1992. godine do 23.12.1995 godine);
-    djeca ratnih vojnih invalida – sudionika rata;
-    djeca demobiliziranih branitelja koji su u redovima Oružanih snaga proveli najmanje 24 mjeseca u razdoblju od 06.04.1992.godine do 23.12.1995.godine ili 12 mjeseci, ako su u Oružane snage stupili kao maloljetne osobe, ili šest mjeseci po punoljetstvu.

II.    Neće biti uzete u razmatranje prijave kandidata:
           1)  koji obnavljaju istu godinu školovanja;
           2) čiji su članovi obiteljskog domaćinstva vlasnici ili suvlasnici subjekta koji obavlja gospodarsku  ili drugu djelatnost, registriranu kao gospodarstvo društvo;
           3) čija primanja po članu obiteljskog domaćinstva  prelaze iznos od 400,00 KM;

III.    Kriteriji za izbor kandidata:
           Izbor kandidata za dodjelu novčane pomoći u svrhu nabavke obveznih udžbenika za potrebe redovnog obrazovanja u osnovnim i srednjim školama vrši se na osnovu liste prvenstva, sačinjene bodovanjem po sljedećim kriterijima:
    -    ostvaren uspjeh u predhodnoj školskoj godini;
    -     socijalno-ekonomska situacija;
    -     sudjelovanje u Oružanim snagama;
    Prednost bez bodovanja kod dodjele novčane pomoći imaju djeca poginulih, umrlih,  nestalih dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja; djeca umrlih ratnih vojnih invalida i djeca umrlih demobiliziranih branitelja, koji ispunjavaju uvjete iz tačke 3. ovog Konkursa.
Kriteriji za bodovanje utvrđeni su odredbama članova 17., 18. i 19. Uredbe o prednosti u školovanju branitelja i članova njihovih obitelji i istaknuti su na oglasnoj ploči grada/općine i Ministarstva za boračka pitanja, kao i web stranici Zeničko-dobojskog kantona www.zdk.ba.

IV.    Zainteresovani kandidat uz prijavu prilažu sljedeće dokaze:
-    ovjerena kopija đačke knjižice, odnosno svjedožbe iz predhodne školske godine;
-    ovjerena kućna lista;
-    uvjerenje o prihodima članova domaćinstva;
-    ovjerenu kopiju Specifikacije za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti - obrazac SPR 1053 (koji se podnosi uz Godišnju poreznu prijavu/ Godišnju prijavu dohotka) za predhodnu kalendarsku godinu;
-    ovjerenu izjavu o ukupnim prihodima domaćinstva;
-    uvjerenje o kretanju (kao dokaz o prebivalištu);
-    potvrda o statusu pripadnika braniteljske populacije koji se dokazuje, rješenjem nadležnog organa o priznavanju svojstva ratnog vojnog invalida, umrlog ratnog vojnog invalida; rješenje o priznavanju prava na mjesečni novčani dodatak za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove uže obitelji poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja ili odlikovanja, te uvjerenjem nadležnog organa o razdoblju sudjelovanja u Oružanim snagama, izdatog u skladu sa Zakonom o upravnom postupku („Službene novine FBiH“ broj 2/98. i 48/99).

V.    Natječaj ostaje otvoren 20 dana od dana objavljivanja.
Za djecu pripadnika braniteljske populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj/ staratelj  u vremenu od 23.06. do 12.07.2022. godine (zadnji dan zaprimanja zahtjeva) u Službi za braniteljsko-invalidsku zaštitu općine  Vareš.
 
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti  uzete u razmatranje.

Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 301

Jučer 3636

Ovaj Tjedan 25217

Ovaj Mjesec 84378

Ukupno 12896565

Currently are 360 guests and no members online