Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Poništenje Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora

25 Srp 2023
1026 times

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH

(„Sl. novine FBiH“, broj: 12/03, 34/03  i 65/13), člana 33. Statuta Općine Vareš (prečišćeni tekst), broj: 01-162/12 od 11.09.2012. godine i Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za konačna imenovanja na pozicije u regulirane organe, broj: 01-149/20 od 29.10.2020. godine,  Općinski načelnik Općine Vareš  objavljuje

P O N I Š T E NJ E

Javnog oglasa za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim poduzećima kojima je osnivač Općina Vareš, broj: 02-1123/23 Vareš od 04.07.2023. godine

                                                       I

Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora u javnim poduzećima kojima je osnivač Općina Vareš: „Javno komunalno poduzeće d.o.o. Vareš i Javno poduzeće „Vareš-stan“d.o.o.Vareš, broj: 02-1123/23 Vareš, 04.07.2023.godine, objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje“, „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 52/23 od 12.07.2023.godine, web stranici Općine Vareš, oglasnoj ploči Općine Vareš i oglasnim pločama javnih poduzeća.

                                                     II

Kandidati koji su predali svoje prijave na navedeni javni oglas iste mogu preuzeti na protokolu Općine Vareš svakim radnim danom od 07:30-15:30 sati.

 

Last modified on Srijeda, 26 Srpanj 2023 11:50
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2472

Jučer 5017

Ovaj Tjedan 7489

Ovaj Mjesec 202330

Ukupno 14704229

Currently are 80 guests and no members online