Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Općine Vareš

30 Svi 2023
799 times

Na osnovu odredaba člana 15. stav 1 alineja 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH

("Službene novine Federacije BiH”, broj: 49/06 i 51/09), člana 33 Statuta Općine Vareš — prečišćeni tekst broj: 01-162/12 od 1 1.09.2023. godine i člana 5 stav 3 Odluke o osnivanju Savjetodavnog odbora građana, broj: 02-817/23 od 29.05.2023. godine, načelnik objavljuje

JAVNI POZIV za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora građana Općine Vareš

Član l .

Objavljuje se Javni poziv za izbor i imenovanje članova Savjetodavnog odbora gradana Općine Vareš

član 2.

Kandidate za članove Savjetodavnog odbora građana mogu predložiti:   organizacije civilnog društva,   javna poduzeća,   javne institucije,   privatni poslovni subjekti locirani u JLS,   profesionalna udruženja (udruženje poslodavaca, privredne komore, i sl.),   udruženja i fondacija koje u skladu sa svojim statutom provode aktivnosti usmjerene na žene, mlade i/ili marginalizirane kategorije,   građani-aktivisti svih starosnih skupina.

član 3.

(1) Kandidati za članove Savjetodavnog odbora građana biraju se na osnovu sljedećih kriterija:

(2) Savjetodavni odbor građana će se sastoji od 6 do 10 članova, uključujući predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg. Zainteresirane lokalne organizacije mogu predložiti kandidate koji će ispuniti polovinu raspoloživih mjesta u Savjetodavnom odboru građana, dok će preostalu polovinu raspoloživih mjesta ispuniti građani koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti.

(3) Broj članova Savjetodavnog odbora može varirati u zavisnosti od broja lokalnih zajednica, spremnosti pojedinaca i predstavnika lokalnih organizacija da učestvuju.

 

(4) Članovi Savjetodavnog odbora građana moraju biti punoljetna lica, moraju imati prebivalište na području Općine Vareš, i moraju biti neutralna - da nisu državni službenici na bilo kojem nivou vlasti, da nisu zaposleni u općinskoj upravi i da nisu članovi organa političke stranke.

(5) Kriteriji za izbor članova Savjetodavnog odbora građana iz stava 1. ovog člana su:  motiviranost da postanu članovi Savjetodavnog odbora građana,  prethodno iskustvo u inicijativama/projektima u lokalnoj zajednici,  čvrsta opredijeljenost da po potrebi izdvoje najmanje IO sati mjesečno za volonterski rad tokom dvogodišnjeg mandata,  želja da doprinesu pozitivnim promjenama u zajednici,  drugi relevantni kriteriji.

Član 4.

Djelokrug rada Savjetodavnog odbora građana obuhvata sljedeće oblasti:

1 . pružanje savjeta i podrške JLS u angažmanu građana u procesima lokalne uprave i identifikaciji novih prilika za učešće građana. U saradnji sa nadležnim predstavnicima JLS, Savjetodavni odbor građana će organizirati prilike za građane da na direktan ili indirektan način učestvuju u definiranju, planiranju i realizaciji potreba i prioriteta u oblastima koje se smatraju izuzetno značajnim za zajednicu, kao što su pružanje usluga, priprema budžeta, prostorno planiranje, prevencija korupcije, i sl.

ii. učestvovanje u nadzoru i praćenju provedbe ključnih funkcija JLS (kao što su realizacija budžeta, provedba lokalnih strategija i akcionih planova, i sl. ).

iii, zagovaranje provedbe projekata i inicijativa koje su građani identificirali kao prioritetne. Pri tome. Savjetodavni odbor građana će podržati napore organizacija civilnog društva i ostalih lokalnih partnera da povećaju budžetsku pismenost, pitanje zagovaranja i sl.

iv. pružanje pomoći JLS da povećaju svijest i unaprijede načine informiranja građana o njihovom radu, kako bi osigurali da informacije budu usmjerene i dostupne svim građanima, uključujući žene, mlade i marginalizirane grupe.

Pored ovih ključnih oblasti djelovanja, Savjetodavni odbor građana, može poduzimati i ostale aktivnosti u dogovoru sa nadležnim predstavnicima JLS. Mandat Savjetodavnog odbora građana će biti utvrđen opisom specifičnih aktivnosti, koji će biti izrađen u toku uspostavljanja Savjetodavnog panela građana.

član 5.

Prijave kandidata za članstvo u Savjetodavnom odboru građana je potrebno u pisanoj formi dostaviti neposredno na protokol Općine Vareš, poštom na adresu Zvijezda 34, 71330, Vareš, BiH sa naznakom za Savjetodavni odbor građana Općine -Vareš ili putem e-mail adrese: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. najkasnije do 06.06.2023 .godine.

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti kratko motivacijsko pismo, biografiju, dokaz o mjestu prebivališta (CIPS).

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

član 6.

Obrazac za podnošenje prijava kandidata za članstvo u Savjetodavni odbor građana koje predlažu zainteresirane lokalne organizacije (01) kao i Obrazac za podnošenje prijave za članstvo u Savjetodavni odbor građana od strane građana (02) koji predstavljaju lokalnu zajednicu bez organizacione pripadnosti, nalaze u prilogu ovog Javnog poziva i mogu se preuzeti sa web stranici Općine Vareš www.vares.info pod ”Javni pozivi i obavještenja/objave” ili se mogu preuzeti direktno na protokolu Opčine Vareš.

član 7.

Javni poziv je istovremeno objavljen na web stranici Opčine Vareš www.vares.info i oglasnoj ploči Opčine Vareš, a obavještenje o objavljenom Javnom pozivu i njegovom sadržaju će se emitirati i putem lokalnog radija kao i putem mjesnih zajednica, lokalnih organizacija civilnog društva i poslovnih subjekata.

Javni poziv ostaje otvoren 7 (sedam) dana od dana objavljivanja.

član 8.

(1) Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko — invalidsku zaštitu će na osnovu pristiglih prijava izvršiti provjeru ispunjavanja uvjeta i kriterija od strane prijavljenih kandidata i u roku od 5 (pet) dana od isteka roka za podnošenje prijava formirati Komisiju za izbor kandidata koja će sačiniti izvještaj o provjeri te utvrditi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete i kriterije iz člana 5. Javnog poziva.

(2) Kandidati s najvišim ocjenama ulaze u uži izbor i biće pozvani na razgovor. Ukoliko bude prijavljeno četiri (4) ili manje kandidata bez obzira da li predstavljaju organizacije ili građane u tom će slučaju svi kandidati biti intervjuirani. Prilikom konačnog izbora, u mjeri u kojoj je to moguće, Komisija za izbor će voditi računa o zastupljenosti svih starosnih skupina, jednakopravnosti spolova, vještinama i obrazovanjem prijavljenih kandidata.

(3) Izvještaj o izboru kandidata za članstvo se objavljuje se na web stranici Općine Vareš www.vares.info pod ”Javni pozivi i obavijesti/objave Općine Vareš kao I na oglasnoj ploči Općine.

Član 9.

Načelnik će, nakon objave popisa važećih kandidatura, u roku od 5 (pet) dana od objave izvještaja iz člana 8. Javnog poziva, donijeti Odluku o imenovanju članova Savjetodavnog odbora građana.

Član 10.

U postupku imenovanja članova Savjetodavnog odbora građana, vodit će se računa o potrebi ravnopravne zastupljenosti osoba oba spola.

Last modified on Utorak, 30 Svi 2023 13:51
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 2634

Jučer 4313

Ovaj Tjedan 18657

Ovaj Mjesec 98429

Ukupno 13528393

Currently are 378 guests and no members online