Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Javni pozivi za dodjelu sredstava iz Proračuna Općine Vareš za 2024. godinu

Na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za neprofitne organizacije/udruženja

građana koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima proračuna Općine Vareš, broj: 01-68/14 od 27.02. 2014. godine, Općinski načelnik                      o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika sredstava Proračuna Općine Vareš za 2024. godinu iz Granta za neprofitne organizacije – sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata u ukupnom iznosu od 10.000,00 KM

I
(Pravo sudjelovanja)
Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju udruženja i fondacije proistekle iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992–1995 koje su registrirane u skladu sa važećim propisima.

II
(Uvjeti za korištenje proračunskih sredstava)
Sredstva se dodjeljuju udruženjima i fondacijama proisteklim iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Vareš, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna Općine Vareš  za 2024. godinu i realiziraju se u interesu i na području općine Vareš.
Sredstva se mogu dodijeliti udruženjima i fondacijama proisteklim iz rata čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekt realizira u interesu općine i u potpunosti na području općine Vareš.
Maksimalni iznos koji može biti odobren po projektu je 3.000,00 KM.

III
(Vrste projekata koji će se financirati)
Sredstva se dodjeljuju za:
-    projekte resocijalizacije i integracije boračke populacije;
-    projekte očuvanja i njegovanja tradicije OOR-a;
-    projekte humanitarnog, sportsko-rekreacijskog i rehabilitacijskog karaktera.

IV
(Potrebna dokumentacija)
Aplikacije za ovaj poziv popunjavaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na Info pultu Općine Vareš, ul. Zvijezda br. 34,  ili na oficijelnoj web stranici Općine www.vares.info, kao i u prilgu teksta.
Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava, obvezni su dostavit sljedeću dokumentaciju:
-    Ispravno popunjen prijavni obrazac;
-    Rješenje o registraciji udruženja/fondacije (posljednja izmjena);
-    Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj);
-    Potvrda poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije
blokiran (ne starije od tri mjeseca);
-    Izvod/Izvadak iz Registra udruženja koji nije stariji od tri mjeseca (dokument
izdaje nadležno ministarstvo);  
-    Detaljan opis projekta po fazama, sa jasnom definicijom ciljne grupe,
očekivanim rezultatima, te specifikacijom troškova za realizaciju;
-    Izvješće o održanoj skupštini udruženja;
-    Popis s brojem članova udruženja (ovjerena izjava);
-    Izjava o izmirenim obavezama za udruženja i fondacije koja imaju
profesionalno zaposlene osobe;
-    Bilancu stanja i Bilancu uspjeha za 2023. godinu ovjerenu od ovlaštene agencije.

    Svi dokumenti koji se predaju moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca.

V
(Dostavljanje dokumentacije)
Prijedlozi projekata sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti putem protokola Općine Vareš ili preporučenom poštom na adresu: Općina Vareš, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, Zvijezda 34, 71330 Vareš sa naznakom: "Prijava na Javni poziv – Grant za neprofitne organizacije – sudjelovanje u financiranju udruženja proisteklih iz rata – NE OTVARATI".
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vareš.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je 29.05. 2024. godine.

VI
(Završne odredbe)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Aplikantima kojima su u prošloj godini odobrena sredstva iz proračuna Općine Vareš, a nisu dostavili izvještaj o utrošku, neće biti odobrena sredstva za projekte u 2024. godini.
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu će pojedinačno obavijestiti sve aplikante o izboru projekata po ovom Javnom pozivu.

 

 Na osnovu Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz granta za neprofitne organizacije/udruženja građana koji se financiraju ili sufinanciraju sredstvima proračuna općine Vareš, broj: 01-68/14 od 27.02. 2014. godine, Općinski načelnik                      o b j a v lj u j e

J A V N I  P O Z I V
za odabir korisnika sredstava Proračuna Općine Vareš za 2024. godinu iz Granta za neprofitne organizacije u ukupnom iznosu od 24.000,00 KM

I
(Pravo sudjelovanja)
Pravo sudjelovanja po ovom Javnom pozivu imaju:  
-    udruženja;
-    fondacije;
-    sportska društva i klubovi.

II
(Uvjeti za korištenje proračunskih sredstava)
Sredstva se dodjeljuju udruženjima, fondacijama, sportskim društvima, i klubovima koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Vareš, a čiji projekti su kandidirani za financiranje iz Proračuna Općine Vareš  za 2024. godinu i realiziraju se u interesu i na području općine Vareš.
Sredstva se mogu dodijeliti i udruženjima, fondacijama, sportskim društvima i klubovima čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekat realizira u interesu općine i u potpunosti na području općine Vareš.
Maksimalni iznos koji može biti odobren po projektu je 3.000,00 KM.

III
(Vrste projekata koji će se financirati)
Sredstva se dodjeljuju za:
-    projekte koji doprinose unapređenju socijalne inkluzije najranjivijih socijalnih 
    kategorija;
-    projekte koje razvijaju i jačaju ulogu žena u lokalnoj zajednici;
-    projekte koji doprinose afirmaciji i očuvanju kulturno-historijskog naslijeđa;
-    projekte koji afirmiraju turističke potencijale, doprinose razvoju turističke
    ponude i zaštite okoliša;
-    projekte koji doprinose jačanju i razvoju sporta i fizičke kulture i 
    organiziranju sportskih natjecanja.
IV
(Potrebna dokumentacija)
Aplikacije za ovaj poziv popunjavaju se isključivo na obrascima koji se mogu preuzeti na Info pultu Općine Vareš, ul. Zvijezda br. 34,  ili na oficijelnoj web stranici Općine www.vares.info.

Svi podnositelji prijava za dodjelu sredstava, obvezni su dostavit sljedeću dokumentaciju:
-    Ispravno popunjen prijavni obrazac;
-    Rješenje o registraciji udruženja/fondacije (posljednja izmjena);
-    Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj);
-    Potvrda poslovne banke o vlasništvu i broju transakcijskog računa i da isti nije blokiran (ne starije od tri mjeseca);
-    Izvod/Izvadak iz Registra udruženja koji nije stariji od tri mjeseca (dokument izdaje nadležno ministarstvo);
-    Detaljan opis projekta po fazama, sa jasnom definicijom ciljne grupe, očekivanim rezultatima, te specifikacijom troškova za realizaciju;
-    Izvještaj o održanoj skupštini udruženja;
-    Izjava o izmirenim obavezama za organizacije ili udruženja koja imaju profesionalno zaposlene osobe;
-    Bilancu stanja i Bilancu uspjeha za 2023. godinu ovjerenu od ovlaštene agencije.

    Svi dokumenti koji se predaju moraju biti orginali ili ovjerene fotokopije ne starije od tri mjeseca.

V
(Dostavljanje dokumentacije)
Prijedlozi projekata sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj kuverti putem protokola Općine Vareš ili preporučenom poštom na adresu: Općina Vareš, Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu, Zvijezda 34, 71330 Vareš sa naznakom: "Prijava na Javni poziv – Grant za neprofitne organizacije – NE OTVARATI".
Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Vareš.
Krajnji rok za dostavljanje prijava je  29.05. 2024. godine.

VI
(Završne odredbe)
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Aplikantima kojima su u prošloj godini odobrena sredstva iz proračuna Općine Vareš, a nisu dostavili izvješće o utrošku, neće biti odobrena sredstva za projekte u 2024. godini.
Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i boračko-invalidsku zaštitu će pojedinačno obavijestiti sve aplikante o izboru projekata po ovom Javnom pozivu.

Last modified on Srijeda, 15 Svi 2024 12:34
Rate this item
(0 votes)

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 111

Jučer 9091

Ovaj Tjedan 15062

Ovaj Mjesec 144209

Ukupno 14397005

Currently are 143 guests and no members online