Prijava

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
Petak, 05 Svi 2023

Na osnovu Zaključka sa 25. sjednice Općinskog vijeća Vareš održane 27.04.2023. godine, na kojoj je

Published in Nove Vijesti

Na osnovu člana 13. stav 1.alineja 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.novine FBiH“, broj:46/10 i 75/13), člana 10. stav 1. tačka 5. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.novine FBiH“, broj: 29/05), u vezi sa članom 17. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima uprave („Sl.novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/15 i 8/22) i Naredbe o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona- proljetna faza 2023.godine, broj: 11-33-6912-1/23 od 03.05.2023.godine, općinski načelnik d o n o s i:

NAREDBU

o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona- proljetna faza 2023.godine

                                                                                           I

Obavezna preventivna sistematska deratizacija na području Zeničko-dobojskog kantona- proljetna faza 2023.godine provesti će se u periodu od 03.05.2023.godine do 09.06.2023.godine, a na području općine Vareš provesti će se u periodu od 15.05. do 19.05.2023. godine.

                                                                      II

Deratizaciju za objekte i površine iz nadležnosti općine Vareš u skladu sa Programom provođenja obavezne sistematske deratizacije na području ZDK-proljetna faza, provesti će Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ).

Pravna i fzička lica, vlasnici ili korisnici prostora i površina koje podliježu obaveznoj preventivnoj sistematskoj deratizaciji obavezni su u periodu iz tačke 1. ove Naredbe organizovati i provesti sistematsku deratizaciju, angažujući ovlaštene izvođače, te sanitarnom inspektoru predočiti dokaz o istom.

Deratizaciju izvesti sa antikoagulantnim rodenticidima druge i treće grupe otrova visokog učinka u skladu sa Programom.

                                                                       III

Obaveznom preventivnom sistematskom deratizacijom će biti obuhvaćeni sljedeći objekti i površine:

1. javne i zelene površine u pojasu naselja sa koncentriranim stanovništvom (gradska naselja),

2. obale površinskih vodotokova u gradskim i prigradskim zonama,

3. centralne deponije,

4. nezvanična (neorganizirana) odlagališta otpada - smetljišta,

5. odgojno-obrazovni objekti ( škole, obdanište) i kulturni objekti sa pripadajućim vanjskim površinama,

6. kolektivni centri za smještaj i boravak izbjeglih i prognanih osoba,

7. objekti kantonalnih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim javnim površinama,

8. objekti gradskih/općinskih javnih zdravstvenih ustanova s pripadajućim vanjskim površinama,

9. kantonalne institucije i njihove ispostave s pripadajućim vanjskim površinama,

10. gradske/općinske institucije i njihove ispostave s pripadajućim površinama,

11. individualne stambene zgrade u privatnom vlasništvu u užim zonama gradskog naselja,

12. vjerski objekti i groblja u gradskim naseljima

13. objekti za javno vodosnadbijevanje i kanalizacijska mreža sa šahtovima i izlivnim kolektorima,

14. objekti i površine svih fizičkih, pravnih i ostalih osoba koji obavljaju poslovnu djelatnost,

15. objekti i sredstva javnog prometa,

16. objekti za proizvodnju i promet živežnih namirnica i predmeta opće upotrebe (korisnici i vlasnici istih),

17. objekti za pružanje usluga javne higijene,

18. zajednički prostori stambenih zgrada (podrumi i tavani),

19. šahtovi i energetski kanali toplovodnih, plinskih, električnih, telefonskih i drugih instalacija.

 Troškovi deratizacije pod rednim brojem  1., 4., 8., 10. i 11.  snose   općine iz svojih budžeta, kanton je obavezan za objekte i površine iz svoje nadležnosti  tačke pod rednim brojem 2., 5., 6., 7., 9., i 12. a troškove pod rednim brojem 3., 13.,14., 15., 16., 17., 18., i 19 snose subjekti koji njima upravljaju.

                                                                       IV

Subjekti koji podliježu provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije dužni su osigurati nesmetan rad izvođačima bez obzira na parcijalne radove i ugovore koje posjeduju. U protivnom će biti sankcionirani u skladu sa važećim propisima.

                                                                        V

Kontrolu izvođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije  na području općine Vareš će provoditi ovlašteni sanitarni inspektor Velida Džafo.

                                                                         VI

Naredba stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se na oglasnoj ploči općine Vareš i putem sredstava informisanja.

Za subjekte koji snose troškove pod rednim brojem 3.,13.,14.,15.,16.,17.,18., i 19 shodno Naredbi o provođenju obavezne sistematske deratizacije na području općine Vareš -proljetna faza broj :02-691/23.

DODATNO POJAŠNJENJE

Na osnovu člana 4.  i 24. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ( Sl.Novine FBiH br.29/05), ukoliko mjere obavezne preventivne deratizacije provode privredna društva odnosno fizička lica-obrtnici, oni moraju imati odobrenje Federalnog ministarstva zdravstva koje uključuje upotrebu otrova II i III grupe Pravilnika o uvjetima u pogledu stručne spreme zaposlenika, tehničke opremljenosti, prostorija i drugih uvjeta kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizičke osobe- obrtnici za obavljanje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (Sl.Novine FBiH br. 30/16), i ispunjavati uvjete iz člana 12. navedenog Pravilnika.

Ovim putem se obavještavaju svi subjekti da ukoliko nemaju sklopljene ugovore sa Institutom za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, nego sa drugim izvođačima za provođenje DDD mjera da dostave ovjerene kopije rješenja o odobrenju djelatnosti od Federalnog ministarstva zdravstva za angažirane izvođače kao i potvrde o izvršenoj deratizaciji.

Kopije rješenja dostaviti u ured broj. 34 ili na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. . Za sve dodatne informacije kontakt telefon 032-848.127.  

 

Published in Nove Vijesti

Radio Bobovac je vaš najbolji dnevni prijatelj 24 sata na dan, 365 dana na godinu. Samo okrenite 95,3 i 101.1 MHz ili nas slušajte putem interneta.

Visitors counter

Danas 1816

Jučer 7045

Ovaj Tjedan 43123

Ovaj Mjesec 99302

Ukupno 14601201

Currently are 78 guests and no members online